rare diseases

פוסט זה בבלוג מספק סקירה מקיפה של מחלות נדירות, השפעתן על חיי החולים והאתגרים הקשורים למחקר, לאבחון ולטיפול שלהם. הוא מדגיש את הצורך בהגברת המודעות, קידום המחקר ושיפור שירותי הבריאות עבור מחלות אלו המוזנחות לעתים קרובות. הבנת מחלות נדירות: מהן באמת? מחלות נדירות, כפי שהשם מרמז, הן מצבים רפואיים המשפיעים על אחוז קטן מהאוכלוסייה. בעוד […]

בריאות

הקדמה: מהן הפרעות אכילה? הפרעות אכילה הן מחלות נפש המתאפיינות בדאגה קיצונית ממשקל הגוף וצורתו, הרגלי אכילה חריגים ופחד עז מעלייה במשקל. ניתן לסווג הפרעות אכילה לשתי קטגוריות: אנורקסיה נרבוזה ובולימיה נרבוזה. אנורקסיה מאופיינת בסירוב לשמור על משקל תקין, לרוב בשל פחד עז להיות שמן. בולימיה מאופיינת בתקופות של בולמוס (אכילת כמויות גדולות בזמן קצר) […]